z dnia 11.01.2016r.

§ 1. Uczestnicy

 1. W PonyPoczcie uczestniczyć może każdy fan My Little Pony.
 2. Uczestnikiem może być osoba w każdym wieku, o ile potrafi pisać i czytać.
 3. Uczestnik musi mieć możliwość skorzystania z aparatu fotograficznego/smartfona w celu zrobienia zdjęcia weryfikacyjnego przesyłki.
 4. Uczestnik musi dysponować środkami finansowymi pozwalającymi na opłacenie rejestrowanej przesyłki pocztowej.
 5. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w zabawie.

§ 2. Zasady akcji

 1. Uczestnik musi posiadać konto w Managerze PonyPoczty dostępnym pod adresem: ppm.ponie.es
 2. Aby wziąć udział w zabawie, należy zarejestrować się za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego w Managerze do dnia 23.01.2016 do godziny 23:59. W formularzu należy podać prawdziwe dane adresowe.
 3. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, na który ma zostać dostarczony list. Dane te zostaną jedynie przekazane wylosowanemu nadawcy przesyłki.
 4. Przesłane zgłoszenia rejestracji podlegają weryfikacji i akceptacji.
 5. Po zakończeniu rejestracji odbędzie się losowanie (24.01.2016). Każdemu uczestnikowi zostanie przydzielony inny, do którego będzie wysyłał przesyłkę.
 6. Uczestnicy muszą zachować w tajemnicy to, kto został dla nich wylosowany.
 7. Przesyłki należy przygotować do dnia 6.02.2016, a następnie, dla weryfikacji, zrobić zdjęcie przesyłki. Zdjęcie powinno zawierać: list (może mieć zakrytą treść) oraz upominek. Tak przygotowane zdjęcie należy wysłać do końca 6.02.2016 za pomocą formularza w Managerze. Zdjęcie może zostać użyte w galerii po zakończeniu edycji.
 8. Jeśli nadawca i odbiorca przesyłki przejdą weryfikację, to dane adresowe odbiorcy przesyłane są do nadawcy.
 9. W przypadku nie otrzymania zdjęcia w ustalonym terminie, uczestnik zostanie usunięty z akcji i sam również nie otrzyma żadnej przesyłki.
 10. Do dnia 20.02.2016 należy nadać przesyłki, oraz potwierdzić wysłanie w Managerze.
 11. W przypadku zagubienia przez pocztę przesyłki nierejestrowanej nadawca musi ponownie wysłać przesyłkę.
 12. Po otrzymaniu przesyłek należy potwierdzić w Managerze jej odbiór maksymalnie w ciągu 7 dni od jej otrzymania.
 13. Nieprzygotowanie przesyłki, nienadanie przesyłki w terminie lub złamanie regulaminu może skutkować zakazem udziału w każdej kolejnej edycji PonyPoczty.
 14. Do dnia 23.01.2016 do godziny 21:00 uczestnik może bez konsekwencji wycofać się z zabawy poprzez formularz dostępny w Managerze
 15. Kontakt z organizatorami odbywa się poprzez formularz w Managerze (dla osób posiadających konta w Managerze), lub e-mail [email protected] (dla osób nieposiadających konta w Managerze)

§ 3. Zawartość przesyłki

 1. Przesyłka musi zawierać list oraz drobny upominek.
 2. List powinien być pisany odręcznie.
 3. Upominek może być zrobiony odręcznie (np. rysunek, figurka) lub może zostać zakupiony w cenie około 10-15 zł.
 4. Nie wolno wysyłać alkoholu, tytoniu, materiałów łatwopalnych, urządzeń niebezpiecznych (np. noży) i wszelkich zakazanych prawnie substancji.
 5. Nie wolno wysyłać rysunków/opowiadań/innych rzeczy o treści erotycznej lub o takim zabarwieniu oraz innych tematyk przeznaczonych dla osób dorosłych.
 6. Pisząc listy należy pamiętać o kulturze.
 7. Tematyka i długości listu jest dowolna, jednak należy pamiętać aby napisać go w taki sposób, jakiego sami byśmy oczekiwali.